Stoffskiftebloggen

Stoffskiftebloggen

Problematisk økonomisk binding mellom norske endokrinologer og farmasøytisk selskap

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Mon, February 16, 2015 09:18:24
Vi har oversendt et brev til norske endokrinologer med kopi til Legeforeningen, Helsedepartementet og medlemmer av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget

Thyroidea Norge er en pasientorganisasjon for de med stoffskiftesykdommer

Vi viser til tidligere oversendt dokument som klart viser at
1: Mange pasienter blir ikke friske av T4-monoterapi i form av Levaxin (Lages av Nycomed)
2: Mange pasienter blir bedre på annen medisin fra andre produsenter (Thyroid)
3: Norske endokrinologer ønsker ikke å behandle med noe annet enn Levaxin selv om det er kjent at mange pasienter ikke blir friske på denne medisinen

Dokumentet ligger også vedlagt denne eposten

Vi viser til Norsk Tyreoideagruppe (=norske endokrinologer sitt faglige samarbeid om stoffskiftesykdommer) sin hjemmeside der det står følgende: "Ledelsen av gruppen har jobbet litt med at Norsk Tyreoideagruppe skal bli ”sett og hørt.” Vi har også jobbet med å få sponsorer som kan støtte oss. Nycomed er hovedsponsor og vil sponse oss med årlig støtte" (vår uthevelse)

Thyroidea Norge reagerer på at det er en klar og sterk økonomisk binding mellom norske endokrinologer og produsent av den eneste medisinen de samme endokrinologene insisterer på å bruke i absolutt alle tilfeller der man skal behandle for hypothyreose.

Vi mener at skal noen støtte et faglig medisinsk samarbeid som skal komme en stor pasientgruppe til gode bør det være offentlig økonomisk støtte

Vi anser det som selvsagt at dette tas opp til behandling og minner om at inadekvat og utilstrekkelig behandling av stoffskiftepasienter på sikt vil medføre store samfunnsmessige konsekvenser. Ifølge HUNT-studiene kan det være så mange som 20% av Norges befolkning som i løpet av livet vil utvikle en stoffskiftesykdom


Takk til Synnøve for tips!
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Thyroidea Norge Thu, March 19, 2015 13:26:18

Ingen av Legeforeningene har noensinne svart på noen av våre henvendelser.

Posted by Elisabeth Thu, March 19, 2015 13:00:40

Trodde ikke slikt kunne sjokkere meg lenger, men joda. Har dere mottatt svar?