Stoffskiftebloggen

Stoffskiftebloggen

Forskere finner ut hvordan man kan skru av autoimmune sykdommer

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Thu, September 04, 2014 22:31:40

Stort gjennombrudd i forståelsen av autoimmune sykdommer!


Forskere ved Bristol University har funnet ut at der man tidligere har trodd at kroppens immunsystem ved en feil ødelegger sitt eget vev, viser det seg at celler går fra å være aggressive til å faktisk beskytte mot sykdom.


Studien, finansiert av Wellcome Trust, ble utgitt 3. september 2014 i Nature Communications.

Man kan håpe at denne siste innsikt vil føre til utstrakt bruk av antigen-spesifikk immunterapi som behandling for mange autoimmune sykdommer som multippel sklerose (MS), type 1 diabetes, Graves 'sykdom og systemisk lupus erythematosus (SLE) - og - tør vi håpe - andre autoimmune stoffskiftesykdommer?


Forskere var i stand til selektivt å måle cellene som forårsaker autoimmun sykdom ved å dempe deres aggresjon mot kroppens eget vev og samtidig endre deres funksjon slik at de blir i stand til å beskytte mot sykdom.


Denne type konvertering er tidligere brukt mot allergier, kjent som “allergisk de-sensitivering", men å knytte denne behandlingsmetoden opp mot autoimmune sykdommer har bare nylig blitt forsøkt med hell. Bristol-gruppen har nå avdekket hvordan blokker av proteiner som normalt er målet for det autoimmune angrepet fører til korrigering av autoimmun reaksjon.


Det viktigste er deres arbeid for å utvikle en effektiv behandling. Den oppnås ved gradvis å øke dosen av antigene fragmenter gjennom injeksjon.


For å finne ut hvordan denne typen immunterapi fungerer, dykket forskerne inn i immunceller for å se hvilke gener og proteiner som var slått på eller av i behandlingen. De fant endringer i genuttrykk som forklarer hvordan effektiv behandling fører til konvertering av aggressorer i beskyttende celler. Resultatet av denne forskningen har gjort dem i stand til å gjenopprette avvik der en persons immunsystem ignorerer sitt eget vev samtidig som de er fullt bevæpnet for å beskytte mot smitte.


Ved spesifikt å rette behandlingen inn mot feil i cellene unngår denne immunterapeutiske tilnærmingen behovet for immunsuppressive medikamenter, som er forbundet med alvorlige bivirkninger som infeksjoner, utvikling av svulster og avbrytning av naturlige regulatoriske mekanismer.


Professor David Wraith, som ledet forskningen, sa at : "Innsikt i det molekylære grunnlaget for antigen-spesifikk immunterapi åpner for spennende nye muligheter (...) samtidig som det gir verdifulle markører ved å måle effektiv behandling. Disse funnene har viktige implikasjoner for de mange pasienter som lider av autoimmune tilstander som for tiden er vanskelig å behandle."


Denne behandlingstilnærmingen, som kan forbedre livene til millioner av mennesker over hele verden, er for tiden under klinisk utvikling gjennom bioteknologiselskapet Apitop i samarbeid med University of Bristol.


Hurra!