Stoffskiftebloggen

Stoffskiftebloggen

Ting blir bedre!

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Tue, July 29, 2014 00:28:10
Stadig flere får utskrevet Thyroid (NDT) fra sin fastlege (Nature-Throid, Erfa eller Armour Thyroid) fordi de mener de ikke får god nok virkning av Levaxin eller kombinasjon av Levaxin og Liothyronin (T4 og T3). Der det for bare 20 år siden var nesten umulig å få tak i andre medikamenter for å behandle stoffskiftesykdommer er det heldigvis nå flere leger som ser behovet for at pasientene skal ha tilgang på og mulighet til å forsøke noe annet hvis den vanlige, syntetiske medisinen ikke fungerer. Før 1970 var faktisk NDT det som var vanlig.

De færreste opplever at legen deres tar initiativ til å be dem forsøke thyroid dersom Levaxin ikke fungerer. Men ettersom Liothyronin er en av de medisiner som de siste årene har økt mest i omsetning på norske apoteker håper vi at en del leger ser at det kan nytte å forsøke en slik kombinasjonsbehandling. Som regel må stoffskiftepasienter selv be om å få lov til å forsøke andre medisiner.


Thyroid skrives ut gjennom registreringsfritaksskjema. Det betyr at legemiddelet ikke har markedsføringstillatelse i Norge og dermed ikke står i Felleskatalogen. Dette betyr igjen at pasientene selv må betale alle utgifter til thyroid, et beløp som kan være opptil 5000,- per år.


For noen år siden kom en endring i regelverket der pasienter kunne søke HELFO om å få thyroid på blå resept, men kun dersom en spesialist søkte for dem. Dette vil for de med stoffskiftesykdom si en endokrinolog eller en indremedisiner dersom man ikke har tilgang på en endokrinolog.


Vi får stadig flere rapporter, dog, om at pasienter har fått sin fastlege til å søke for dem. Noen har fått avslag, men dersom fastlegen klager får legen det som regel igjennom.


I tillegg viser det seg at Helsedirektoratet nå igjen jobber med en regelendring slik at det blir lettere for fastleger å søke om slike dispensasjoner - noe som betyr at stoffskiftepasienter ikke lenger trenger å stå i kø i månedsvis for å komme til spesialist uten at de har noen garanti for at spesialisten engang vil søke for dem. Forslaget er nå ute til høring, men vi håper og tror at det går igjennom.


Vi har fått rapporter om ulik behandling fra HELFO i forskjellige deler av landet, altså at noen får igjennom å få Thyroid på blå resept og andre ikke, uansett om det er spesialist eller fastlege som søker for dem. Vi håper at vi med en slik regelendring vil se slutten på slik ulik praksis og at alle stoffskiftepasienter kan få bruke den medisinen de føler seg best på.


Ting blir bedre!