Stoffskiftebloggen

Stoffskiftebloggen

Ny studie bekrefter sammenhengen mellom binyrer og stoffskiftet

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Tue, September 09, 2014 13:21:47

Har du prøvd alle stoffskiftemedisiner men finner at ingen egentlig helt gjør det for deg? Det kan ha mange årsaker som laktoseintoleranse eller at du trenger T2 , men her skal vi se på sammenhengen mellom kortisolnivået, binyrer og stoffskiftet som en mulig årsak.


Det har nå kommet en ny studie (publisert 7. august 2014) som bekrefter at det er en sammenheng mellom kortisolnivåer og stoffskiftesykdom.


Dette er en svært viktig utvikling ettersom mange leger ikke i det hele tatt har fått med seg at binyrene er nært knyttet opp mot stoffskiftet og skjoldbruskkjertelen. Thyroidea Norge synes det er ganske merkelig ettersom det klart og tydelig står i pakningsvedlegget til Levaxin at den ikke må gis til de som har problemer med binyrene


Selv om denne studien bekrefter at lave kortisolnivåer kan behandles med stoffskiftehormoner (i studien brukte de kun T4, som heter Levaxin i Norge), tar det ikke for seg hvordan svingninger i kortisolnivåene faktisk kan påvirke hvordan kroppen klarer å nyttiggjøre seg stoffskiftehormonene.


Studien viser at 50% av forsøkspersonene som fikk behandling med T4 til nivåene deres var tilfredsstillende, også da fikk en normal kortisolrespons.


Merk at de kun har brukt de med såkalt primær hypothyreose i testgruppen, og altså da utelatt de som har måttet operere ut hele eller deler av kjertelen på grunn av kreft eller knuter, eller de som har fått hypotyreose på grunn av problemer med hypofysen eller svulst i hjernen (sekundær hypotyreose) .


Andre studier viser at høyt kortisol også kan forårsake stoffskifteproblemer. Særlig har dette sammenheng med stress og traumer. Langvarig høye kortisolnivåer kan føre til at skjoldbruskkjertelen blir utbrent, og man får lavt stoffskifte. Høye kortisolnivåer kan føre til at man slutter å drømme, noe som over tid vil føre til mentale lidelser, redusert evne til å lære og redusert evne til å lagre minner.


Thyroidea Norge mener at det er på høy tid at legestanden tar interaksjonen mellom binyrer og skjoldbruskkjertel alvorlig og fokuserer mer av sin forskning på denne problematikken.


Det som ofte kalles mild binyresvikt på norsk kan defineres som en ubalanse i kortisolnivåene som befinner seg et sted mellom Cushings (livstruende høyt kortisolnivå) og Addisons (livstruende lavt kortisolnivå). Når kortisolnivåer ikke er optimale kan det skje at kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg stoffskiftehormoner ordentlig, og en del pasienter kan oppleve høy puls, overstimuliering og utslitthet når de begynner å ta stoffskiftemedisiner, selv om de bruker veldig små doser. Derfor er det svært viktig at man i samarbeid med sin lege følger med på kortisolnivåene gjennom dagen og eventuelt justerer disse medisinsk, slik at pasienten bedre kan gjøre bruk av stoffskiftehormonene.