Stoffskiftebloggen

Stoffskiftebloggen

TSH

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Thu, July 10, 2014 13:07:59

Når ble TSH-blodprøver utviklet?

TSH-laboratorietesten ble utviklet rundt 1973, ved hjelp av ca 200 frivillige for å etablere hva som skal være "normal" nivå. Gjennom årene har flere befolkningsstudier blitt gjennomført for å stadfeste normalområdet for TSH. Det "normale" referanseområde er ment å representere verdiområdet for de i en ellers frisk befolkning uten stoffskifteproblemer. Laveste og høyeste målinger i serien blir forkastet.

Men spørsmålet blir; hvordan vet de egentlig at de i den såkalte friske befolkningen ikke allerede var på vei å bli hypothyroid? Hvor mange millioner stoffskiftepasienter har blitt fortalt at de var normale, selv når symptomer vedvarte og leger sa at de var friske?

Dr. David Derry fra Canada som var lege da TSH-blodprøver ble innført, gjorde en viktig observasjon: "Endokrinologene med thyroidea som spesialfelt besluttet i 1973 - med konsensus (enighet) - at TSH-blodprøver var noe de gjennom årene hadde vært på jakt etter. Dette var om lag to år etter at jeg begynte i praksis. Etter å ha fått opplæring i hvordan diagnostisere hypothyroide forhold klinisk, kunne jeg se forholdet av TSH til utbruddet av hypotyreose. Det jeg oppdaget var at mange mennesker utviklet klassiske tegn og symptomer på hypotyreose, mens TSH var så treg å stige for å bekrefte den kliniske diagnosen. Noen ganger skjedde det aldri. Til slutt begynte jeg å behandle pasienter med hypotyroide problem på vanlig måte slik jeg hadde lært. Jeg kunne ikke se hvorfor jeg måtte vente på TSH å stige for å kunne behandle dem."

Vi i Thyroidea Norge mener det er viktig å se på muligheten for å utvikle nye og bedre tester for stoffskiftesykdommer, og at leger igjen lærer seg å diagnostisere og behandle ved hjelp av klinisk observasjon.