Stoffskiftebloggen

Stoffskiftebloggen

Mangel på stoffskiftemedisiner i Norge!

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Fri, December 18, 2015 14:15:18
Det har gått rykter om mangel på medisiner for lavt stoffskifte i det siste, Dette viser seg dessverre å stemme. Vi tok en prat med de tre apotekgrossistene som har ansvar for å kjøpe inn, lagerføre og sende ut medisiner til apotekene

Norsk Medisinaldepot er grossist for Vitusapotek. De opplyser om at de snart er tomme for Levaxin og at enkelte styrker er de helt tomme for. Men de skal få inn ny leveranse i uke 52 og i uke 2

De er ikke tomme for Liothyronin

De er ikke tomme for Euthyrox

De er ikke tomme for Armour Thyroid

De er helt tomme for Erfa Thyroid og vet ikke når de får inn mer

Alliance Healtcare som leverer til Boots kom med følgende informasjon:

Levaxin: Har ikke mye, men litt i noen styrker. Venter leveranse i uke 53 og uke 4

De er ikke tomme for Liothyronin

De er ikke tomme for Euthyrox

Armour Thyroid er de helt tomme for men venter leveranse fra utland om kort tid (sannsynligvis innen en måned)

Erfa Thyroid - helt tomt
, skal komme før jul

Apokjeden som leverer til Apotek1
sier følgende:

Levaxin: en god del i alle styrker, ingen leveringsproblemer

De er ikke tomme for Euthyrox

De er ikke tomme for Liothyronin

Armour Thyroid: Har en del på lager av alle styrker, ingen egentlige leveringsproblem

Erfa Thyroid: Har en del på lager i alle styrker, men ikke fryktelig mye

Medisiner for høyt stoffskifte er det ikke leveringsproblemer på.

Hormonforstyrrende stoffer i vin?

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Thu, March 05, 2015 11:34:47

De fleste har kanskje hørt om ftalater, som blant annet brukes for å mykgjøre plast. Ftalater finnes i drikkeflasker av plast og det har også blitt advart mot at mange barneleker som er laget av plast inneholder ftalater. Problemet med disse er at de skilles ut gjennom luft og drikke, slik at vi får i oss disse stoffene gjennom å puste dem inn eller drikke fra plastflasker - eller altså gjennom å leke med barneleker av plast.

Ftalater er hormonforstyrrende kjemikalier, og særlig for de som allerede har en hormonforstyrrelse kan disse kjemikaliene gjøre vondt verre. Men i seg selv kan de altså også forårsake en del hormonsykdommer dersom man stadig blir eksponert for disse stoffene.

Stort var derfor vårt sjokk da vi leste denne artikkelen som sa at det finnes ftalater i vin. Faktisk i 59% av franske viner. Årsaken er at tønnene vinene lagres på blir rengjort med vaskemidler som inneholder disse stoffene. Kan vi ikke drikke vin lenger heller nå? Prompte sendte vi en bekymringsmelding til Vinmonopolet med et desperat håp om hjelp. Vi fikk svar fra dem, og lykken er sånn passe.

Det ER mulig å finne vin på Vinmonopolet uten ftalater - men man må da gjøre en del forundersøkelser.

Her er svaret vi fikk fra leder for produktkvalitet i Vinmonopolet:

Vi har dessverre ikke noen oversikt over eventuelle ftalater i vin.

I artikkelen du referer til kobles ftalater til migrasjon fra epoxy resin, ett stoff som blir brukt til å behandle innsiden av enkelte typer beholdere for gjæring og/eller lagring av vin. I moderne produksjonsanlegg av volumprodukter benyttes i dag hovedsakelig ståltanker som ikke har denne innsidebehandlingen.

I produktarkene på Vinmonopolets hjemmeside er det angitt produksjonsmetode for våre basisvarer, og noen av produktene i bestillingsutvalget. Her kan man finne vin hvor det spesifiseres at vinene er produsert og/eller lagret på ståltank.

Les mer om ftalater her


Problematisk økonomisk binding mellom norske endokrinologer og farmasøytisk selskap

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Mon, February 16, 2015 09:18:24
Vi har oversendt et brev til norske endokrinologer med kopi til Legeforeningen, Helsedepartementet og medlemmer av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget

Thyroidea Norge er en pasientorganisasjon for de med stoffskiftesykdommer

Vi viser til tidligere oversendt dokument som klart viser at
1: Mange pasienter blir ikke friske av T4-monoterapi i form av Levaxin (Lages av Nycomed)
2: Mange pasienter blir bedre på annen medisin fra andre produsenter (Thyroid)
3: Norske endokrinologer ønsker ikke å behandle med noe annet enn Levaxin selv om det er kjent at mange pasienter ikke blir friske på denne medisinen

Dokumentet ligger også vedlagt denne eposten

Vi viser til Norsk Tyreoideagruppe (=norske endokrinologer sitt faglige samarbeid om stoffskiftesykdommer) sin hjemmeside der det står følgende: "Ledelsen av gruppen har jobbet litt med at Norsk Tyreoideagruppe skal bli ”sett og hørt.” Vi har også jobbet med å få sponsorer som kan støtte oss. Nycomed er hovedsponsor og vil sponse oss med årlig støtte" (vår uthevelse)

Thyroidea Norge reagerer på at det er en klar og sterk økonomisk binding mellom norske endokrinologer og produsent av den eneste medisinen de samme endokrinologene insisterer på å bruke i absolutt alle tilfeller der man skal behandle for hypothyreose.

Vi mener at skal noen støtte et faglig medisinsk samarbeid som skal komme en stor pasientgruppe til gode bør det være offentlig økonomisk støtte

Vi anser det som selvsagt at dette tas opp til behandling og minner om at inadekvat og utilstrekkelig behandling av stoffskiftepasienter på sikt vil medføre store samfunnsmessige konsekvenser. Ifølge HUNT-studiene kan det være så mange som 20% av Norges befolkning som i løpet av livet vil utvikle en stoffskiftesykdom


Takk til Synnøve for tips!Stoffskiftedemonstrasjon i København 16. mai!

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Sun, February 08, 2015 11:40:11


Studier sendt til HELFO

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Wed, November 26, 2014 16:13:16
Det har i senere tid vært en praksisendring i HELFO, noe som har gjort at stoffskiftepasienter i liten grad får Thyroid-preparater på blå resept. Årsaken til denne endring av praksis er at de mener at det ikke finnes fullverdig informasjon om at Thyroid er trygt å bruke eller fungerer i det hele tatt

Thyroidea Norge har dermed oversendt en del studier vi mener er relevante, og HELFO har lovet å gjennomgå dem.

Vi har lagt ved link til vårt blogginnlegg som står to hakk ned der vi gjennomgår to studier, blant annet denne.

Pasienter går mer ned i vekt ved bruk av NDT enn med T4

Denne studien viser at 75,9% av de med Hashimotos også har laktoseintoleranse. Laktose er fyllstoff i Levaxin og Liothyronin.

Litt eldre studier som viser at ikke alle blir friske med T4-monoterapi her og her

Denne kom i vår. 78% foretrekker Thyroid over T4 monoterapi

Thyroid Change har en god liste over studier gjort på disse og andre relevante temaer.

I tillegg mener enkelte at også T2 har en biologisk effekt selv om nær sagt ingen forskning har blitt gjort på dette. Vi viser til denne artikkelen som den eneste vi har funnet Det kan derfor tenkes at enkelte kan ha god effekt av å få tilført også dette medikamentelt. Klikk her for å lese mer på vår nettside

Lav T3 kan føre til hjertesvikt. Likevel er både endokrinologer og allmennleger restriktive og skeptiske til å behandle med T3 hos pasienter som ikke føler seg bra på T4 monoterapi. Flere studier om dette her, her, her og her

T3 konvertert fra Levaxin passerer ikke blod/hjerne-barrieren, viser svensk studie. Link til original artikkel her

Vi viser også til den danske doktorgraden som ble presentert i vår som klart viser at et overveldende antall stoffskiftepasienter under behandling ikke klarer seg særlig godt i arbeidslivet, og at de fremdeles føler seg dårlige.
Lenke til hele doktorgraden her og artikkel her:
Lenke til artikkel skrevet på bakgrunn av doktorgraden
Lenker til artikler skrevet om doktorgraden her, her, her og herForskjellige hormoner, identisk innpakning

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Fri, November 21, 2014 10:41:06

Teksten under samt bildet over er oversendt Takeda Nycomed, Legemiddelverket og Helsedirektoratet

Som dere kan se er innpakningen på Levaxin (T4) og Liothyronin (T3) helt identisk bortsett fra selve teksten. I tillegg er utformingen av tablettene helt like, med unntak av størrelsen (på de som er på bildet).

Så vidt vi vet er størrelsen forskjellig avhengig av hvilken dosering man har på Levaxin, mens Liotyronin kommer kun i en str. Man kan derfor tenke seg at noen pasienter kanskje tar Levaxin i en tablettform som er helt eller nesten lik Liothyronin-størrelsen

Uansett dosering er alle disse tablettene ganske små, og for en del mennesker vil det i seg selv føre til problemer.

Tidligere hadde Levaxin og Liothyronin forskjellig farge, henholdsvis rød og blå. Nå har de samme farge og boksene er identiske i form, størrelse og farge.

Nesten alle som bruker Liothyronin bruker også Levaxin.
Stoffskiftesykdommer, særlig hypothyreose, øker med alderen
Man får ofte synsproblemer med alderen i tillegg til at man bruker flere medisiner, noe som gjør det enda viktigere at utformingen av både tabletter og innpakning er ulik for de forskjellige medisiner

Jeg regner med at dere ser at dette kan føre til problemer som overdosering og feilmedisinering? Jeg lurer også på hvorfor dere tydeligvis mener at design og uniformitet er viktigere enn at pasientene skal klare å skille medisinene fra hverandre

Svar utbedes.

Trodde du at du kunne stole på medisinsk forskning sånn helt uten videre?

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Mon, November 03, 2014 13:42:57

All forskning bør sees på med et kritisk blikk. Og det er viktig å av og til gå i dybden og se hva som faktisk har foregått når forskere har forsket...


Denne spanske studien, publisert i 2005, tok for seg sammenligning med behandling av hypothyreose med kun T4 (Levaxin) og kombinasjon av T4 og T3 (Liothyronin).


Selv om 69% av de som var med i studien foretrakk kombinasjonsterapi T4+T3 foran utelukkende T4, konkluderte studien med at kombinasjonsterapien ikke har noen effekt og at man bør fortsette å ha kun T4 som behandlingsmetode for alle med hypothyreose


Det er flere problemer med studien.

Kun 28 personer var med, og to av dem droppet ut i løpet av studien. I tillegg var doseringen av T3 altfor liten i forhold til det mange erfaringsmessig trenger for å føle seg bra. Pasientene i gruppen fikk 5-7,5 mg Liothyronin, mens mange pasienter som bruker dette medikamentet må ta opptil 60 mg for å føle seg bra. I Norge får man Liothyronin kun i tabletter på 20 mg uansett. De som gikk på kombinasjonsterapi fikk også en ganske lav dose T4, maks 87,5 mg, mens vanlig dose for voksne mennesker som regel ligger fra 100-300 mg. I tillegg fikk alle den samme dosen, noe som er unormalt for ganske mange sykdommer, ikke bare stoffskiftesykdommer - det vanlige er å tilpasse dosen etter den individuelle pasient og ta høyde for vekt, alder, symptomer og ulike laboratorietester.


Likevel ble denne studien godkjent i Cochrane, som er en medisinsk database der andre leger går igjennom forskjellige studier og godkjenner dem - eller ikke.


Thyroidea Norge mener denne studien av flere grunner er ganske ubrukelig og ikke kan brukes som grunnlag for behandling av stoffskiftepasienter.

Les kritikk av studien her (engelsk)

Da denne amerikanske studien kom ut i 2013 var det mange lykkelige stoffskiftepasienter over hele verden.


Den viste at 48,6% av stoffskiftepasienter ble bedre på NDT (Armour Thyroid) enn på T4 (Levaxin). Behandling med NDT førte til moderat vekttap hos forsøkspersonene, og de rapporterte om bedre livskvalitet.


Thyroidea Norge har fått tilgang til hele studien men kan dessverre ikke legge den ut på grunn av copyrightspørsmål.


Det som er bra med denne studien er selvsagt at den i det hele tatt har blitt utført. Den viste også klart at nær halvparten følte seg bedre på NDT og de hadde hele 70 pasienter som var med i studien (18-65 år), noe som gjør at man i større grad kan se generelle tendenser. Og det var en randomisert, dobbelblind studie, som betyr at forsøkspersonene aldri visste hvilke medisiner de fikk.


Problemene med studien, slik vi ser det, er følgende;


De var for fokusert på TSH og vi mener de holder seg til TSH-verdier som ikke holder mål. Svært mange av de som bruker NDT til vanlig går på en dose som gjør at TSH blir helt supprimert, altså at TSH blir ikke målbar. Endokrinologisk avdeling på Aker mener dette er helt normalt, og det virker ikke som om de har problemer med dette så lenge T4 og T3-verdiene ellers er nomale. De fleste leger som behandler stoffskiftepasienter vil ønske at TSH skal ligge i nedre del av normalområdet, ca 0,3-1,5. Men i studien har de operert med TSH-verdier helt opp til 3,6. En kan derfor tenke seg at en del flere av forsøkspersonene også ville følt seg bedre på NDT om de fikk riktig dose.


I tillegg har de kun brukt Armour Thyroid som eneste type NDT. Det er verdt å merke seg at produsenten, det amerikanske Forest Laboratories, plutelig og uten forvarsel i 2008/2009 endret formelen på denne medisinen, noe som fikk enorme konsekvenser for hundretusenvis av pasienter (ingen vet hvor mange det er snakk om). Hele internett var fullt av desperate pasienter som enten hadde fått alle hypothyreosesymptomer tilbake, eller som fikk hjerteproblemer, nyreproblemer eller at binyrene sviktet. Alle henvendelser til Forest Labs fra pasienter, media og leger har blitt møtt med total taushet.


Thyroidea Norge mener at denne studien er prinsipielt viktig, men at det er stort behov for å sammenligne flere typer NDT samt ha en mer oppdatert holding til TSH-verdier.Stoffskiftesykdom og søvnproblemer

StoffskiftePosted by Thyroidea Norge Thu, September 11, 2014 22:02:20

Mange stoffskiftepasienter forteller oss at de har problemer med søvnen. Mange stoffskiftepasienter sover selvsagt mye, men det store problemet er at de aldri sover virkelig dypt. De våkner gjerne mange ganger i løpet av natten, hver gang de beveger på seg. Mange våkner om morgenen uten å føle seg uthvilt.

Stoffskiftepasienter har større risiko for å lide av søvnapné, noe som i seg selv fører til ekstrem tretthet og utslitthet.

En del stoffskiftepasienter har døgnrytmeproblemer - at de er våkne utover natten og sover på dagen, eller at døgnrytmen deres er uregelmessig. Mange sliter med å falle i søvn selv om de aldri føler at de får sove nok.

Hva kan gjøres?

Trenger du T3 eller kanskje til og med T2? Studier har vist at T3 konvertert fra syntetisk T4 (Levaxin) ikke passerer blod/hjerne-barrieren. I tillegg har en del stoffskiftepasienter problemer med å konvertere T4 til T3. Erfaringsmessig har svært mange stoffskiftepasienter fått betydelig bedre søvn etter å ha gått over på bio-identiske hormoner, men en del har også blitt bedre med tilskudd av T3.

Melatonin regnes som selve søvnhormonet Man kan ta det som tilskudd, men bare ca ⅓ få virkning av det, og det mister effekt over tid. Melatonin må din lege skrive ut på resept, mens det i andre land er fritt tilgjengelig som kosttilskudd. Melatonin tas en time før leggetid.

Mangler du magnesium eller B-vitaminer? Mangel på disse kan gi søvnforstyrrelser. Magnesium kan hjelpe de som har problemer med å sove (insomnia) Merk at både magnesium. B12 og B6 kan gi svært livaktige drømmer, og det anbefales derfor å ta slike tilskudd tidlig på dagen. B12 har direkte innvirkning på melatonin og døgnrytme.

Har du problemer med binyrene? Binyreproblemer er vanlig blant stoffskiftepasienter, og hormonene binyrene produserer er med på å regulere døgnrytmen. Et vanlig symptom for de som har binyreproblematikk er at de først føler seg ordentlig våkne etter kl 18 og holder seg våkne langt utover kvelden og natten.

Når tar du stoffskiftemedisinen din? Noen merker en forskjell på søvnkvaliteten om de tar stoffskiftemedisinen sent på dagen, særlig om de bruker T3. Det kan være lurt å ta ihvertfall noe av T3-dosen din om kvelden.Next »